Uitleg

Wat is precies een klassieker of oldtimer? Als een voertuig 15 jaar is, mag deze onder de youngtimer regeling vallen. Wat hier de voordelen voor kunnen zijn kunt u lezen onder de kop “youngtimer”. Van 25 tot 40 jaar valt een voertuig in de zgn. overgangsregeling. Dit houdt in dat dit voertuig in het kwarttarief wegenbelasting kan vallen dus betaalt u ¼ van de normale wegenbelasting met een maximum van € 120,- per jaar. Hieraan zijn wel een aantal voorwaarden verbonden, nl.: Het voertuig mag geen dieselmotor hebben of een LPG installatie, dus alleen benzinemotoren, en er is een ophokplicht, dit betekent dat het voertuig niet op de openbare weg mag staan of rijden in de maanden december, januari en februari, maar moet gestald worden. Het laatste punt is eigenlijk geen issue want er zijn maar weinig eigenaren van deze voertuigen die hun bezit bloot willen stellen aan de vochtige maanden met pekel op de weg. Nog een verandering komt in beeld als uw voertuig 30 jaar is nl. de verplichte APK! De APK voor benzinevoertuigen geldt niet meer elk jaar maar om het jaar, dus 1x laten keuren in 2 jaar. Is uw voertuig 40 jaar of ouder dan verandert er weer iets, nl. de wegenbelasting. Deze vervalt volledig, dus ook diesels en LPG voertuigen worden vrijgesteld van deze belasting. Dat houdt in dat ook de ophokplicht komt te vervallen en dus u vrolijk 12 maanden per jaar mag genieten van uw klassieker. De eerste kamer heeft op 19 mei 2020 besloten om alle voertuigen ouder dan 50 jaar vrijstelling te verlenen van de APK. Dat gebeurde gelijktijdig met een wijziging van de wegenverkeerswet om alle trekkers te gaan voorzien van een kenteken. De vrijstelling heeft te maken met de regelgeving en voertuigeisen van toen, en de huidige eisen die tegenwoordig aan auto’s gesteld worden, denk aan emissie waarden, veiligheidseisen e.d. Ook beseft de overheid heel goed natuurlijk dan een voertuigen van deze leeftijd over het algemeen in zeer goede staat verkeren en gehouden worden , en zeker niet voor dagelijks woon-werk verkeer ingezet zullen worden. De RDW houdt van de APK keuringen bij welke problemen en gebreken er spelen.Daarbij blijkt steeds dat mobiel erfgoed goed wordt onderhouden en verreweg het minst aantal afkeuringen kent. Wij twijfelt kan natuurlijk altijd vrijwillig zijn historisch voertuig APK laten keuren. Goed onderhoud is en blijft altijd noodzakelijk.